Geef een vrouw een schaap

Het project in Ilartenga is afgerond. Er staan nu drie schoollokalen en drie huizen voor de onderwijzers, alle kinderen gaan naar school, de vrouwen zijn gealfabetiseerd, er is een waterpomp geslagen en een meelmolen aangeschaft.

Ontwikkelingswerk moet in principe leiden tot zelfredzaamheid. Dit hebben wij bereikt door alle vrouwen een schaap te geven. Schapen In Burkina Faso geven geen wol en geen melk. Ze worden uitsluitend gehouden voor het vlees. Schapenvlees is een geliefd volksvoedsel. Een jonge ram kost 20.000 cefa, € 30 en een ooi 15.000 cefa, € 23. Vetgemest brengen ze na minder dan een jaar het dubbele op. Een ooi geeft één maal per jaar 1 tot 3 lammeren, die gedurende een half jaar gezoogd worden. Een schaap leeft ongeveer 5 jaar.

Het doel van het project was een dusdanige kudde schapen samen te stellen dat alle vrouwen met schoolgaande kinderen jaar in jaar uit tenminste over twee schapen beschikken en zelf het schoolgeld voor hun kinderen kunnen betalen. Dit doel is nu bereikt.

 dorpsgezicht
dorpsgezicht

lammetjesschapen met lammetjes

 belangstelling voor de pomp
water voor mensen en schapen

 nieuwe meelmolen
nieuwe meelmolen

 meelmolen in werking
meelmolen in werking

klaslokaal2een schoollokaal

kinderenklas1
interieur van klas 1