Leslokalen Kouankin

Toen in 2018 bleek dat de grote wens van dit dorp, het uitdiepen van hun waterbassin, te veel geld kostte (meer dan € 40.000), kregen we het verzoek om een meelmolen voor ze aan te schaffen en geld bijeen te brengen om drie schoollokalen te bouwen, ze hadden nl slechts een gebouw van drie lokalen. We hebben het grote geluk gehad dat enkele donateurs bereid waren ons hiervoor geld te doneren.

 

2019 meelmolen                                          2019 meelmolen 3

In diverse dorpen hebben we al een meelmolen laten plaatsen, want met een soort deegroller van mais meel maken is een geweldig karwei. Wij werden ontvangen door een groep enthousiaste vrouwen. Vier vrouwen vormen een commissie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de meelmolen. Vrouwen uit omliggende dorpen mogen tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de molen en dit geld wordt apart gehouden om eventuele reparaties te kunnen bekostigen.

2019 meelmolen commissie
meelmolencommissie

Het geld dat wij van onze donateur ontvingen is in drie stappen (per lokaal) overgemaakt.  Omdat wij geen geld geven voor de uitvoering, alleen voor de materialen, is het heel veel werk voor de dorpelingen. Ze moeten bijvoorbeeld alle stenen eerst zelf produceren. Twee lokalen zijn gereed, de derde is in september 2020 gereed gekomen.


2019 lokaal in aanbouw2019 lokaal in aanbouw 22019 lokalen zoals ze moeten worden
           lokaal in aanbouw                                      lokaal in aanbouw                       lokalen zoals ze moeten worden