Kouankin

Toen in 2018 bleek dat de grote wens van dit dorp, het uitdiepen van hun waterbassin, te veel geld kostte (meer dan € 40.000), kregen we het verzoek om een meelmolen voor ze aan te schaffen en geld bijeen te brengen om drie schoollokalen te bouwen, ze hadden nl slechts een gebouw van drie lokalen. We hebben het grote geluk gehad dat enkele donateurs bereid waren ons hiervoor geld te doneren.

 

2019 meelmolen                                          2019 meelmolen 3

In diverse dorpen hebben we al een meelmolen laten plaatsen, want met een soort deegroller van mais meel maken is een geweldig karwei. Wij werden ontvangen door een groep enthousiaste vrouwen. Vier vrouwen vormen een commissie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de meelmolen. Vrouwen uit omliggende dorpen mogen tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de molen en dit geld wordt apart gehouden om eventuele reparaties te kunnen bekostigen.

2019 meelmolen commissie
meelmolencommissie

Van het geld dat we van onze donateur hebben gekregen voor het nieuwe schoolgebouw hebben wij één derde daarvan overgemaakt voor het eerste lokaal, om niet het gevaar te lopen dat het geld voor andere doeleinden zou worden gebruikt. Omdat wij geen geld geven voor de uitvoering, maar alleen voor het materiaal, is het heel veel werk voor de dorpelingen. Ze moeten bijvoorbeeld alle stenen eerst zelf produceren. Het lokaal is nog niet helemaal gereed, maar het is de bedoeling dat met ingang van het nieuwe schooljaar, 1 oktober a.s., dit lokaal klaar zal zijn. Daarna krijgt men het geld voor het tweede lokaal. Dat zal iets minder werk zijn, omdat gebruik gemaakt kan worden van een bestaande muur.
2019 lokaal in aanbouw2019 lokaal in aanbouw 22019 lokalen zoals ze moeten worden
           lokaal in aanbouw                                      lokaal in aanbouw                       lokalen zoals ze moeten worden