"Geef een vrouw een koe" in Kouankin

Mede door de ontvangst van een legaat kunnen wij opnieuw starten met een project ‘Geef een vrouw een koe’, dit keer in Kouankin. In dit dorp hebben wij al meerdere projecten succesvol uitgevoerd. Begin januari zijn de eerste stappen gezet: de aanschaf van de eerste 8 koeien en 2 stieren (zie de foto’s hierna). Er is geloot welke vrouwen als eerste een koe krijgen. Ook is er een solidariteitsfonds opgericht, waarin is vastgelegd dat de opbrengst van het project (mede) besteed wordt aan koeien voor de volgende groep vrouwen. Op deze wijze zal het hele dorp (blijven) profiteren!
Het is de bedoeling dat dit jaar én volgend jaar nog eens 15 vrouwen een koe zullen krijgen.
koe kouankin 1 koe kouankin 2
Overl
eg in het dorp over de aanpak en de loting                                       De eerste koeien zijn gearriveerd         
koe kouankin 3  koe kouankin 4
Projectleider Claude met 2 van de vrouwen die voor de eerste 'ronde' zijn ingeloot