Geef een kind een toekomst

In 2006 zijn we begonnen geld in te zamelen om kinderen uit 2 dorpen en uit het kinderdagverblijf naar school te laten gaan. Daarvoor hebben we ouders gezocht die een kind financieel wilden adopteren. Voor € 30 per jaar (schoolgeld, boeken, schriften en pennen) kan een kind een jaar naar school. Wij hebben van alle kinderen van 5 jaar een foto gemaakt en de “adoptie-ouders” kregen dus een foto van hun “eigen” kind. Zij legden zich vast om het schoolgeld 6 jaar lang te betalen.

Het geld wordt rechtstreeks aan de school betaald, zodat we niet de kans lopen dat de ouders van de kinderen er eten voor gaan kopen.

Door een grote donatie konden we in 2015 20 nieuwe kinderen 6 jaar lang naar school laten gaan. Inmiddels hebben we weer geld gekregen om in oktober 2017 32 kinderen 6 jaar lang naar school te laten gaan.
Naar aanleiding van de Nieuwsbrief van februari 2019 hebben we weer geld gekregen voor 5 kinderen, die in oktober 2019 naar school mogen.

school ouaga3
Er zitten wel 85 kinderen in één klas

nieuwe leerlingen 2016

De 20 nieuwe leerlingen die op donderdag altijd vrij zijn en dan naar de garderie komen

kind
een van de kinderen van 6 jaar
huiswerk maken
kinderen maken huiswerk op de grond
school
aan de rugzakjes kun je zien welke kinderen door
 
ouders in Nederland zijn geadopteerd
maternite
Mahamadou bereidt kleuters voor op school in een
maternelle
staking 2018
In januari 2018 gingen de docenten in Burkina in staking voor meer loon. Wel een mooie gelegenheid voor de leerlingen om een bezoek aan de garderie te brengen