ANBI

De Stichting

De Stichting Vrienden van Burkina Faso is op 15 juni 2004 opgericht, met als doel het bijeenbrengen van fondsen om projecten in Burkina Faso te ondersteunen.

De Stichting heeft een ANBI-status. RSIN: 816820454
K.v.K.11059079

De Stichting heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat u een gift kunt aftrekken voor de belasting.
Donaties van een paar tientjes per maand kunnen al belastingkorting opleveren. Het totaal aan giften moet dan wel minimaal tussen 1% en 10% van het jaarlijks inkomen zijn. Zit u niet op die 1%-grens dan geldt dit niet voor u dan zijn er andere regelingen.

Wie vijf jaar lang een vast bedrag per jaar geeft ('periodieke gift') aan een ANBI goed doel, mag het hele bedrag aftrekken. De donateur moet dit wel vastleggen met een formulier van de Belastingdienst: klik hier voor het formulier

Vrijgevigheid kan dus ook een fiscaal cadeau aan uzelf zijn.
U kunt ook denken aan een lijfrenteschenking met een eenvoudig formulier. Tevens kunt u overwegen de Stichting op te nemen in uw testament.

Het ANBI format standaardformulier 2021 vindt u hier